Online publishing

As a hobby / non-lucrative activity, I help disseminate quality professional contributions, many of past generations, by making them available online for consultation free of charge and/or publishing for print biographies or new editions of previously published books:

  • I publish online, as websites, or author or co-author print versions,  of biographies of people from past generations who had interesting contributions,
  • I publish for print new editions or, as a Google Books partner, I publish online (with the author’s and publisher’s agreement) rare or out of print books which may be of interest to those studying niche science, culture, history or sociology topics.

 

Biography websites created

 

Engineering, Engineering Economics

http://marioduma.ro/

https://iancusolomon.com/ 

https://calinmihaileanu.com/

 

Mathematics

https://liviusolomon.com/

 

Culture

https://iosifbercoviciandronic.com/

       https://ginasolomon.com/

 

Co-author – Print Books 

Călin Mihăileanu – un aristocrat al energeticii românești, autori Dumitru Manea, Elena Ratcu, Adriana Vasilescu, Editura AGIR, București, 2021 (disponibilă la Librăria AGIR)

 

Metodica predării pianului – ediția a doua, autor Gina Solomon, îngrijire ediție Adriana Vasilescu, Editura Muzicala, București, 2021 (disponibilă la Librăria Mihail Eminescu)

 

Din galeria marilor electricieni români. Oameni, vieti, fapte. Vol. V. Coordonator Prof. Dr. Florin Tănăsescu, Editura AGIR, 2021 (disponibilă la Librăria AGIR) – capitolul “Conf. ing. Iancu Solomon – practician, inventator, cercetător”

Din galeria marilor electricieni români. Oameni, vieti, fapte. Vol. VI. Coordonator Prof. Dr. Florin Tănăsescu, Editura AGIR, 2022 (disponibilă la Librăria AGIR) – capitolul “Dr. ing. Mario Duma: de la pionierat în automatică, la modelarea sistemului energetic național, la impactul cercetării asupra economiei”

 

Google Books publisher

Engineering, Engineering Economics

Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor – Diagnoze, politici, solutii, noi abordări (1965-2004), Mario Duma, SCIENTCONSULT and Editura AGIR, 2004

Introducere in telemecanica industriala, Mario DumaMarcel SirbuAlexandru Pranitchi, Editura Tehnică, 1961

Studii și cercetări în domeniul energeticii clasice și nucleare, a surselor neconvenționale de energie și a tarifării energiei: Articole publicate în revista Energetica, 1974-1996, Ing. Dumitru Manea, 2020

Din istoria industriei românesti / Historical data on the Romanian industry: Energetica / Energy, Dr. ing. Călin MihăileanuIng. Ioan V. HerescuIng. Paul Cartianu, Editura Tehnică, 1981

Goluri de tensiune în sistemele electroenergetice. Efecte asupra consumatorilor. Dr. Ing. Călin Mihăileanu, Dr. Ing. Dorin Marcel Potlog, Editura Tehnică, București, 1979

Instalații cu compresie mecanică de vapori și utilizarea acestora în industria chimică, Ing. Dumitru Manea, Chim. Luminița Manea, Editura Tehnică, 1987, 1989

Acționări electrice industriale cu motoare asincrone, Dr. Ing. Dorin Marcel Potlog, Dr. Ing. Călin Mihăileanu, Editura Tehnică, București, 1989

Istorie trăită în ICEMENERG: 1960 -2007, Dr. ing. Miron – Laurențiu GoiaIng. Victor Vernescu Dr. ing. Zonel VasiliuDr. ing. Dan Zlatanovici, Editura SemnE, București, 2019

Personalități din energetica românească, Costin-Liviu Rucăreanu , Călin Mihăileanu, Vasile Popovici , Gheorghe-Alexandru Stoleru, Asociaţia „Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie” – IRE, Mar. 5, 2003

Pompa de căldură, Ing. Dumitru Manea, Editura Tehnică, București, 1981

Constantin I. Budeanu, Seria Savanți români, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987

 

Mathematics

Elasticité linéaire, Liviu Solomon, Masson et Cie Editeurs Jan. 1, 1968 

Elasticitate Liniara – Introducere matematica in statica solidului elastic, Liviu Solomon, Editura Academiei Republicii Socialiste RomaniaAug. 30, 1969

Mathématiques appliquées et calculatrices programmables – Notation algébrique (TI 57.58.59), Liviu SolomonMarcel Hocquemiller, Masson Jan. 1, 1982

 

Culture

Ghid explicativ: prefixele şi sufixele limbii române: In sprijinul practicării corecte a limbii române actuale , Mario Duma, 2007 (published 2012)

Stradania a cinci generatii – Monografia familiei Saraga, Ioan Massoff, 1941

Piese pentru pian (Piano pieces), Gina Solomon, Editura Muzicala, 1963 – published on Google Books

Metodica Predarii Pianului (Piano Pedagogy), Gina Solomon, Editura Muzicala, 1966

Cartea Raiului – Neasemuita descriere a vieții lui Șmul Abe Abervo, Itic Manger, translation Iosif Bercovici-Andronic, Editura Kriterion, 1993

Velvl Zbarjer scrie scrisori frumoasei Malcale, Itic Manger, translation Iosif Bercovici-Andronic, Editura Kriterion, 1992

Oras in profil, Iacob (Jacob) Sternberg, translation Iosif Bercovici-Andronic, Editura Kriterion, 1983

 

If you would like to have a book published on Google Books, you can contact me using the form below and we will see if I can help. Please note the agreement of the rights owner (if book recent enough) is required.

Last page update January 14, 2023

The content of this website is protected by  Creative Commons Attribution licence: you may copy and reuse the material, but only on condition of mentioning as source this website:  https://adrianaconsulting.ca/

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s